درباره رویداد

توضیحات ارائه ایده

با سلام و احترام ضمن خوشامد گویی به جنابعالی، لازم به ذکر است، ایده بازار،زیست بومی دانش بنیان می باشد که با نگرشی نوآورانه و خلاقانه و مطالعه به روزترین و کارآمدترین روش های توسعه کارآفرینی و افزایش ثروت ملی و سرمایه های اجتماعی سعی در ارائه و اجرای روش های بومی شده موثر در کشور دارد. حوزه فعالیت ایده بازار شامل برگزاری رویدادها جهت شناسایی ایده ها و ایده پردازان برتر و هدایت ایده های برگزیده به دفتر سرمایه گذاران این زیست بوم می باشد.

:ارسال ایده ها در چهار حوزه زیر انجام پذیرفت

1- شیلات و آبزیان
2- دام و طیور
3- مراتع و آبخیزداری
4- زراعت و باغبانی

نحوه تکمیل فرم و فرستادن ایده و فناوری ها:

ابتدا به سایت رویداد به نشانی agricultural.ideasbazaar.ir وارد شوید. فرم پروپوزال مربوطه را از بخش مشخص شده دانلود نمایید. تمامی بخشهای پروپوزال را به طور کامل تکمیل نمایید. در تکمیل نمودن فرم نکات ذیل را مدنظر قرار دهید. کل صفحات پروپوزال بیشتر از 7 صفحه نگردد ( در غیر این صورت صفحات اضافی در روند داوری قرار نخواهند گرفت)

بخش اطلاعات الحاقی هم شامل همان 7 صفحه می گردد. از ارسال اطلاعات دیگر بجز پروپوزال تکمیلی خودداری نمایید. ایده ها و فناوری های منتخب بعد از انجام داوری های اولیه و ثانویه وارد دوره آموزشی شده و در نهایت 8 تا 10 ایده و فناوری برای ارائه در روز رویداد انتخاب خواهند شد.

نکات مهم :

    • هزینه حضور در کارگاه ها پس از داوری اولیه و پذیرش ایده، مبلغ 100 هزار تومان خواهد بود.
    • حضور در کارگاه به منزله دریافت گواهی نامه نبوده و گواهی حضور در کارگاه صرفا برای منتخبین حاضر در روز رویداد صادر خواهد شد.
    • برای هر ایده تنها یک گواهی نامه صادر و به نفر اول ارائه می گردد.
    • صدور گواهینامه برای سایر اعضای تیم های برگزیده به صورت مجزا منوط به پرداخته هزینه می باشد.
  • دبیرخانه تنها افراد ذکر شده در فایل بارگذاری شده بر روی سایت را به عنوان اعضای تیم پذیرفته و هیچ گونه تغییری در آن مقدور نمی باشد. لذا در ارسال پروپوزال نهایت دقت و توجه را مبذول فرمایید.