فرآیند پیش رو

برگزیدگان مرحله دوم

آمار و ارقام

ایده های حوزه شیلات

ایده های حوزه ی باغداری

ایده های حوزه دام و طیور

ایده های حوزه تجهیزات وادوات

حامیان ماشورای سیاست گذاری

دکتر کاظم خاوازی

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزی


دکتررسول زارع

معاون پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی


دکتر سید باقر محمودی

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی


دکتر کامبیز بازرگان

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی


دکتر شاهرخ رمضان نژاد

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی


دکتر فریبرز عباسی

رئیس موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی


دکتر مجید ولدان

مدیرکل دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی


دکترمالک نادری

مدیر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه صنعتی امیرکبیر


مهندس علی علیزاده

مسئول کارآفرینی و توسعه کسب و کار مرکز رشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر


کمیته هماهنگی

 

مهندس ناصر نوروزی


مهندس محمد فلاحی


مهندس مهدی دانش راد


 

کادر اجرایی

مهندس فرشاد خانی


مهندس ملیکا بادین دهش


مهندس فاطمه نوری


مهندس شیوا آقازاده


مهندس عماد دهقانی