مهلت ارسال ایده ها تا تاریخ خرداد ماه تمدید شد.

جشنواره ایده های برتر بخش کشاورزی:

ارسال ایده ها در حوزه های :

شیلات و آبزیان

دام و طیور

مراتع و آبخیزداری

زراعت و باغبانی

🏆 جوایز:

💰اهدا جوایز نفیس به ایده‌های برتر

🏵حمایت از طرح های دارای قابلیت تجاری سازی جهت توسعه طرح ها، ایده ها و فناوری ها تا دستیابی به حداقل محصول قابل پذیرش شامل تامین محل کار، منابع مالی، ارائه مشاوره و ...

🏵ارتباط پایدار با ایده پردازان و فناوران در جهت تجاری سازی محصولات

🏵حمایت از توسعه ایده ها، فناوری ها و طرح ها جهت ارائه در بازارهای جهانی در صورت برخوردار بودن از ویژگی های لازم.

توضیحات بیشتر

لطفا قبل از ارسال ایده این قسمت را مطالعه کنید.


شیلات و آبزیاندام و طیورمراتع و آبخیز داریزراعت و باغبانی


  تصاویر


  روند ایده بازار


  آمار و ارقام

  ایده های حوزه شیلات

  ایده های حوزه ی باغداری

  ایده های حوزه دام و طیور

  ایده های حوزه تجهیزات وادوات  شورای سیاست گذاری

  دکتر کاظم خاوازی

  معاون وزیر و رئیس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزی


  دکتررسول زارع

  معاون پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی


  دکتر سید باقر محمودی

  معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی


  دکتر کامبیز بازرگان

  معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی


  دکتر شاهرخ رمضان نژاد

  رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی


  دکتر فریبرز عباسی

  رئیس موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی


  دکتر مجید ولدان

  مدیرکل دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی


  دکترمالک نادری

  مدیر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه صنعتی امیرکبیر


  مهندس علی علیزاده


  کمیته هماهنگی

   

  مهندس ناصر نوروزی


  مهندس محمدفلاحی


  مهندس مهدی دانش راد


  مهندس سعید قدسی


   

  کادر اجرایی

   

  مهندس فرشاد خانی


  مهندس ملیکا بادین دهش


  مهندس شیوا آقازاده


  مهندس فاطمه نوری